Úvod » Rekonstrukce

Rekonstrukce

Našim zákazníkům nabízíme nejen zajištění novostaveb, ale technicky složitějších činností jakými jsou rekonstrukce budov. Ač to laikovi nemusí někdy připadat tak pravdou jistě je, že správně a odborně prováděná rekonstrukce si vyžaduje celou řadu zkušeností a schopnost řízení a provádění stavby nejen bez prováděcího, ale většinou i jakéhokoli projektu vůbec.

  • návrh řešení rekonstrukce a jejích konstrukčních detailů
  • nárvh technických detailů konstrukcí
  • zajištění případných statických posouzení uvažovaných stavebních zásahů
  • návrh řešení zdravotechnických a výtápěcích soustav
  • v případě potřeby projektové dokumentace spolupráce již v projektové fázi
  • zajištění výpočtu tepelných ztrát a energetické náročnosti rekonstruované budovy
  • spolupráce při zajištění dotací z programu NZU