Úvod » Bankovní spojení

Společnost

HANY net s.r.o.

používá bankovní účet vedený u Unicredit Bank CZ a.s. :

Číslo účtu :     2111141155

Kód banky :    2700

Variabilní symbol :  použijte číslo Vaší objednávky nebo smlouvy

 

O přijetí platby na náš účet budete informováni na Váš e-mail.

 

Telefonní čísla pro případné dotazy k platbě :

737239780

731577063

 

Děkujeme za Vaši platbu

HANY net s.r.o.

www.HANYnet.cz